ảnh đại diện

Tin tức nổi bật

Thông báo

Tư vấn tuyển sinh

- Ngành CN Kỹ thuật hoá học:

  • Tư vấn: Thầy Ngọc 01213666096

- Ngành CN Chế biến thủy sản, CN Sau Thu Hoạch:

  • Tư vấn: Thầy Bách 0989975825, Thầy Bảo 0995385288, Cô Việt 0979234623

-Ngành CN Thực phẩm:

  • Tư vấn: Thầy Đức 0913417474, CN Thực phẩm, Thầy Phúc 0965049431,  ĐBCL&ATTP

- Tư vấn chung: Thầy Bảo 0995385288, Thầy Minh 0918010755

 

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
29/06/2022
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

Chiều ngày 29/06/2022, Khoa CNTP tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa với sự tham dự của toàn thể CBVC trong Khoa.

Hội thảo với 2 nội dung: "Phát triển sản phẩm giá trị gia tăng, tận dụng nguyên liệu còn lại và Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình và xử lý mẫu phân tích".

Đây là dịp để các thầy cô giáo trong Khoa chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong NCKH.

Văn phòng Khoa

Hãy nhấp vào vị trí Địa điểm để được chỉ đường đi từ Cổng trường Đại học Nha Trang (A) đến Địa điểm đó (B)

Liên kết

Facebook: Khoa Công Nghệ Thực Phẩm, Đại học Nha Trang