ảnh đại diện

Thông báo

Tư vấn tuyển sinh

- Ngành CN Kỹ thuật hoá học:

  • Tư vấn: Thầy Ngọc 01213666096, CNKT Hóa học

- Ngành CN Chế biến thủy sản, CN Sau Thu Hoạch:

  • Tư vấn: Thầy Bách 0989975825, Thầy Bảo 0995385288, Thầy Nam 0898128899

-Ngành CN Thực phẩm:

  • Tư vấn: Thầy Đức 0913417474, CN Thực phẩm, Thầy Phúc 0965049431,  ĐBCL&ATTP

- Tư vấn chung: Thầy Bảo 0995385288, Thầy Minh 0918010755

Bóng đá giao lưu sinh viên sau dịch Covid 19
10/10/2020
Bóng đá giao lưu sinh viên sau dịch Covid 19

Sau một thời gian dài giãn cách xã hội do dịch Covid 19, sinh viên Khoa CNTP đã tập trung lại đầy đủ tại trường. Nhằm nâng cao sức khỏe, học tập tốt, lao động tốt, phòng chống dịch bệnh.

Văn phòng khoa

Hãy nhấp vào vị trí Địa điểm để được chỉ đường đi từ Cổng trường Đại học Nha Trang (A) đến Địa điểm đó (B)

Liên kết

Facebook: Khoa Công Nghệ Thực Phẩm, Đại học Nha Trang