Search

Cơ sở vật chất

CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ Nghiên cứu khoa học
Hiện nay, Nhà trường đã trang bị cho Khoa CNTP 1 văn phòng Trưởng khoa, 1 văn phòng Phó trưởng khoa, 1 văn phòng khoa, 5 văn phòng làm việc cho các bộ môn, 1 văn phòng cho Pháp ngữ và Đoàn khoa.

Giới thiệu

Giới thiệu

Khoa Công nghệ Thực phẩm được hình thành và phát triển từ tổ giáo viên Chế biến (1959), sau là Bộ môn Chế biến (năm học 1961-1962), một trong những bộ môn đầu tiên của Trường từ những năm đầu được thành lập, trực thuộc Khoa Thuỷ sản tại Học viện Nông lâm (sau là Trường Đại học Nông nghiệp, nay là Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội). Bộ môn phụ trách đào tạo kỹ sư ngành Chế biến thủy sản.

Các tổ chức đoàn thể