Liên hệ

Quý khách và sinh viên có nhu cầu cần tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan thuộc quản lý của Khoa Công nghệ Thực phẩm, vui lòng liên hệ trức tiếp tại văn phòng khoa, hoặc qua điện thoại, email trong giờ hành chính

Địa chỉ

Tầng 8, Tòa nhà Đa năng, trường Đại học Nha Trang

Số điện thoại

0258471336

update

Hộp thư

khoacntp@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc

Processing...