Search

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024

TT

Ngành/Chuyên ngành

Mã ngành

Định hướng CTĐT

Chỉ tiêu

1

Công nghệ thực phẩm

8540101

Định hướng nghiên cứu

30

2

Công nghệ chế biến thủy sản

8540105

Định hướng nghiên cứu

20

3

Công nghệ sau thu hoạch

8540104

Định hướng nghiên cứu

20

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem link:

https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/tin-tuc/tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2024

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ & TIẾN SĨ:

Vui lòng xem link: https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/

Thông báo sau đại học