Search

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SỚM ĐẠI HỌC 2024

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SỚM ĐẠI HỌC 2024

Đợt tuyển sinh: 2024- Xét tuyển sớm Đại học năm 2024 dùng điểm học bạ và điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM và HN từ ngày 15/04/2024 đến ngày 25/06/2024.

Xem chi tiết tại đây: https://xettuyen.ntu.edu.vn/?fbclid=IwAR2qIqer2GxcEmjnS6mH5ck4j0HL1bQUaJjctr-TdmDOD8Stbn91mGuSYvY_aem_AUeau4efVgoUwjnr98qa8xCclxT1cfunwpsj_-mtbRHIkrareWJwbR7DZSEm-bCRV7NigZOG1Fsp4yer1qzWzdBP

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Công nhận đào tạo bậc Tiến sĩ ngành Công nghệ thực phẩm, Đại học Nha Trang