Sinh hoạt học thuật tháng 11 năm 2021

  • 27-11-2021
  • /
  • Bộ môn CNCB
  • 279
  • Tin tức sự kiện
Sinh hoạt học thuật tháng 11 năm 2021

Như thường lệ, mỗi tháng Bộ môn CNCB tổ chức sinh hoạt học thuật tháng 11 vào lúc 8h00 ngày 26/11/2021 với nội dung thảo luận thống nhất cách thức triển khai giảng dạy các học phần thực hành online cho SV K60,61 và cách đánh giá sinh viên qua hình thức trực tuyến đạt chất lượng đáp ứng mục tiêu giảng dạy của các học phần. Bên cạnh đó, buổi sinh hoạt học thuật cũng có phần trình bày của Bộ môn về học phần nhập môn ngành cho SV K63 trong bối cảnh covid. Cụ thể, các bài trình bày như sau:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Nguyễn Trọng Bách

Phạm Thị Hiền

Triển khai học phần Nhập môn ngành cho K63 ngành CNCBTS trong bối cảnh covid

2

Đỗ Trọng Sơn

Phạm Thị Hiền

Hướng dẫn HP công nghệ lạnh & lạnh đông thực phẩm/thủy sản trực tuyến

3

Nguyễn Bảo

Nguyễn Trọng Bách

Lựa chọn phương thức Đánh giá trong đào tạo trực tuyến các học phần lý thuyết chuyên ngành

 

Một số hình ảnh:
BM CNCB và SV ngành CBTS tham gia trực tuyến cùng Tập đoàn Hải Vương và Công ty TNHH Thủy sản Linh Hà

Bài viết trước

BM CNCB và SV ngành CBTS tham gia trực tuyến cùng Tập đoàn Hải Vương và Công ty TNHH Thủy sản Linh Hà
Sinh hoạt học thuật Tháng 1/2021

Tin tiếp theo

Sinh hoạt học thuật Tháng 1/2021

Bài viết liên quan