Sinh hoạt học thuật tháng 10 năm 2021

  • 12-10-2021
  • /
  • Bộ môn CNCB
  • 310
  • Tin tức sự kiện
Sinh hoạt học thuật tháng 10 năm 2021

Lúc 14h ngày 11 tháng 10 năm 2021 Bộ môn CNCB đã tổ chức sinh hoạt học thuật trực tuyến với các vấn đề cần trao đổi, thống nhất với Bộ môn trong công tác triển khai giảng dạy trực tuyến cho các học phần thực hành và thực tập sản xuất 1 và 2 của lớp 60CBTS. Với các chủ đề được các thành viên trong Bộ môn trình bày, Bộ môn cũng đã có nhiều chia sẻ, góp ý hoàn thiện thống nhất kế hoạch triển khai cho lớp 60CBTS đảm bảo chất lượng đào tạo và thích ứng với tình hình mới khi dịch covid 19 

1. Triển khai thực hiện hướng dẫn thực hành trực tuyến Hp chuyên ngành K60 trong bối cảnh covid-19 (T Duy, T Thành)

2. Triển khai thực hiện hướng dẫn TTSX1 trực tuyến cho lớp 60.CBTS trong bối cảnh covid-19 (T Duy)

3. Hướng dẫn trực tuyến HP TTSX2 ngành CNCBTS trong bối cảnh covid -19

 

 

 
Một số hình ảnh:
Hội thảo cấp Bộ môn năm học 2020-2021 (hình thức trực tuyến)

Bài viết trước

Hội thảo cấp Bộ môn năm học 2020-2021 (hình thức trực tuyến)
Sinh hoạt học thuật Tháng 1/2021

Tin tiếp theo

Sinh hoạt học thuật Tháng 1/2021

Bài viết liên quan