Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Nha Trang và Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

  • 27-05-2022
  • /
  • Bộ môn CNCB
  • 201
  • Tin tức sự kiện
Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Nha Trang và Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Vào sáng 9h30 ngày 26/05/2022 đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Nha Trang và Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, thực hiện chương trình “Minh Phú đồng hành cùng ngành thủy sản Việt Nam”, với tổng giá trị chương trình lên đến 50 tỷ đồng cho 5 khóa đào tạo.

Một số hình ảnh:
Bộ môn Công nghệ Chế biến gặp gỡ và tư vấn tuyển sinh tại trường THPT Tô Văn Ơn  - Tu Bông - Vạn Ninh  - Khánh Hòa

Bài viết trước

Bộ môn Công nghệ Chế biến gặp gỡ và tư vấn tuyển sinh tại trường THPT Tô Văn Ơn - Tu Bông - Vạn Ninh - Khánh Hòa
Sinh hoạt học thuật Tháng 1/2021

Tin tiếp theo

Sinh hoạt học thuật Tháng 1/2021

Bài viết liên quan