BM CNCB và SV ngành CBTS tham gia trực tuyến cùng Tập đoàn Hải Vương và Công ty TNHH Thủy sản Linh Hà

  • 04-11-2021
  • /
  • Bộ môn CNCB
  • 315
  • Tin tức sự kiện
BM CNCB và SV ngành CBTS tham gia trực tuyến cùng Tập đoàn Hải Vương và Công ty TNHH Thủy sản Linh Hà

Nhằm giúp các em sinh viên 60CBTS hoàn thành tốt kế hoạch thực tập sản xuất 1,2 trong tình hình dịch covid diễn ra. Bộ môn CNCB đã liên hệ với các Công ty thuộc tập đoàn Hải Vương và Công ty TNHH Thủy sản Linh Hà - Cà Mau chia sẻ trực tuyến cho các em các thông tin cần thiết hỗ trợ cho công tác thực tập sản xuất 1,2 và tạo sự giao lưu gắn kết giữa các thành viên trong bộ môn CNCB với Công ty.

Buổi chia sẻ diễn ra gồm 2 phần:

Phần 1: Lúc 9h00  ngày 3/11/2021: Bộ môn và các em sinh viên lắng nghe bài trình bày và cùng trao đổi với các thành viên ban lãnh đạo của tập đoàn Hải Vương xung quanh một số vấn đề liên quan đến Sản phẩm, Chương trình quản lý chất lượng cũng như giới thiệu khái quát về công nghệ sản xuất sản phẩm đông lạnh/đồ hộp, .... tại một số NM của tập đoàn

Phần 2: Lúc 19h30 ngày 3/11/2021: Các em sinh viên gặp gỡ giao lưu với Anh Lê Tuấn Anh - Giám đốc  Công ty TNHH Thủy sản Linh Hà - Cà Mau về chủ đề: Kỹ năng thu mua nguyên liệu tôm; Quy trình chế biến mực nang, mực ống và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Qua buổi chia sẻ Bộ môn cũng cập nhật thêm nhiều thông tin thực tế để bổ sung vào tài liệu hướng dẫn chuyên ngành và các em sinh viên cũng đã thu được nhiều kiến thức bổ ích từ thực tế sản xuất và có thêm kinh nghiệm trong thực tiễn sản xuất phục vụ cho thực tập sản xuất 1,2 thật tốt theo yêu cầu của Bộ môn.

 

Một số hình ảnh:
Chương trình giao lưu với chuyên gia

Bài viết trước

Chương trình giao lưu với chuyên gia
Sinh hoạt học thuật Tháng 1/2021

Tin tiếp theo

Sinh hoạt học thuật Tháng 1/2021

Bài viết liên quan