Sinh hoạt học thuật Tháng 1/2021

  • 07-01-2023
  • /
  • Bộ môn CNCB
  • 39
  • Tin tức sự kiện
Sinh hoạt học thuật Tháng 1/2021

Lúc 14h, ngày 4/1/2023, Bộ môn Công nghệ Chế biến tổ chức sinh hoạt học thuật với chủ đề Quảng bá tuyển sinh 2023 cho ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản với các chủ đề được báo cáo như sau:

Thông qua các chủ đề báo cáo lần này, Bộ môn đã đưa ra nhiều giải pháp trong công tác tuyển sinh năm 2023 như xác định yếu tố tâm lý của phụ huynh và học sinh để truyền thông tốt hơn nữa các vấn đề mà phụ huynh và học sinh quan tâm trong lựa chọn ngành nghề. Đồng thời, Bộ môn cũng tăng cường liên kết với các trường THPT trong hoạt động trải nghiệm để quảng bá ngành thu hút học sinh về học ngành Công nghệ Chế biến phù hợp với định hướng của bản thân ngay từ đầu tiếp cận với Ngành.
Một số hình ảnh:
HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG – Tháng 12/2022!

Bài viết trước

HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG – Tháng 12/2022!

Bài viết liên quan