Trường Đại học Nha Trang được phép tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm

  • 15-10-2020
  • /
  • 614
  • Tin tức sự kiện
Trường Đại học Nha Trang được phép tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm

Trường Đại học Nha Trang đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm, mã số 9540101 bắt đầu từ năm học 2020-2021. Nhà trường đã giao cho Khoa Công nghệ Thực phẩm quản lý ngành đào tạo theo Quyết định số 1204/QĐ-ĐHNT ngày 01/10/2020 của Hiệu trưởng.

 

Hai giảng viên Bộ môn CNTP được bổ nhiệm PGS và GVCC

Tin tiếp theo

Hai giảng viên Bộ môn CNTP được bổ nhiệm PGS và GVCC

Bài viết liên quan

Hai giảng viên Bộ môn CNTP được bổ nhiệm PGS và GVCC
25/07/2022

Hai giảng viên Bộ môn CNTP được bổ nhiệm PGS và GVCC