Các đề tài NCKH của Sinh viên

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Những năm gần đây, hoạt động NCKH của sinh viên khá sôi nổi. Hàng năm có hơn 10 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được Nhà trường cấp kinh phí để thực hiện. Từ năm 2001-2012 đã có 285 đề tài (2006-2012 có 112 đề tài, trong đó Khoa CNTP có 28 đề tài) NCKHSV được thực hiện. Từ 2001-2010 đã có 70 công trình khoa học của sinh viên (Khoa CNTP có 20 công trình) đạt giải cấp quốc gia (Vifotec cấp Bộ), trong đó có 1 công trình đạt giải nhất, 5 công trình đạt giải nhì, 16 công trình đạt giải ba, 48 công trình đạt giải khuyến khích (Khoa CNTP có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 14 giải khuyến khích). 
Một số đề tài NCKH tiêu biểu của sinh viên khoa CNTP:
1. Nghiên cứu tách chiết tinh dầu từ quả Quất (tác giả: Phạm Thị Mỹ Loan - Lớp 50TP2, GVHD: TS.Vũ Duy Đô): Đạt giải nhì cấp Trường năm 2012.
Các đề tài NCKH của sinh viên khoa CNTP năm 2012:
1. Nghiên cứu thu nhận Theobromin thô từ phế liệu vỏ quả ca cao (tác giả: Nguyễn Hữu Tuấn - Lớp 51TP1, GVHD: ThS. Nguyễn Văn Tặng).