THÔNG BÁO

Do tình hình phức tạp của dịch bệnh, ngày hội tư vấn việc làm dự kiến tổ chức vào 18/06/2021 sẽ được dời lại đến khi có thông báo mới. Trân trọng.