THÔNG BÁO

Triển khai kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp trong khoảng 12 tháng (từ tháng 9/2019)

  • 05/11/2020

Kính gửi quý thầy cô và các em sinh viên đã tốt nghiệp!

    Căn cứ nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công về việc triển khai kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong khoảng 12 tháng. TT kính gửi đến quý khoa, viện cùng phối hợp triển khai. Kết thúc khảo sát, số liệu sẽ được tổng hợp, phân tích và báo cáo Bộ GD&ĐT cũng như làm căn cứ để Trường có những nắm bắt sơ bộ góp phần điều chỉnh một số nội dung trong chương trình đào tạo và xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho năm tiếp theo. Do vậy, kính mong quý thầy cô lãnh đạo khoa, viện đặc biệt quan tâm triển khai một cách triệt để:

- Thời gian triển khai: Từ ngày TB đến hết  30/11/2020

- Hình thức: Qua Email, điện thoại, Online, phỏng vấn, để thu thập thông tin trên phiếu khảo sát (phiếu này sẽ do các thư ký khoa, viện in ra và cung cấp cho CVHT khi cần). Riêng việc lấy Online quý thầy cô chỉ cần gửi link này trực tiếp đến cựu sinh viên để thực hiện ngay:  

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7V6h1Ikt8SmLIJTJDOuzDauMfUpQ-OpCLQhx8UX5M3RXNnw/viewform?usp=sf_link

  

    Trung tâm sẽ thường xuyên cập nhật số lượng, tỷ lệ sinh viên các khoa/ngành đã tham gia khảo sát, cập nhật định kỳ 5 ngày 1 lần và gửi cho các Khoa/Viện biết thông tin.

    TT kính gửi danh sách sinh viên TN trong khoảng 12 tháng (từ tháng 9/2019) để các khoa, viện tiện cho việc triển khai.

    Kính mong quý thầy cô cùng quan tâm và phối hợp với Trung tâm QHDN&HTSV thực hiện tốt kế hoạch này.

   Nếu có vấn đề nào chưa rõ hoặc cần trao đổi, quý thầy/cô  vui lòng liên hệ đ/c Hiền - TT QHDN&HTSV SĐT 0912 744 147, email: thuhien@ntu.edu.vn.