THÔNG BÁO

Tổ chức xếp lớp đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên K64

  • 30/09/2022

Nhà trường sẽ tổ chức xếp lớp đào tạo ngoại ngữ tùy theo điểm thi tiếng Anh (trong kỳ thi tốt nghiệp THPT) của các bạn.

Cụ thể trong file thông báo đính kèm

Trân trọng