Search

Thông báo

Thông báo đóng học phí HKI, năm học 2022-2023

 Thông báo đóng học phí học kỳ 1, năm học 2022-2023 trong file đính kèm.

Theo đó, thời hạn hoàn thành nghĩa vụ học phí là trước 01/12/2022

Trân trọng thông báo đến sinh viên các khóa trong Nhà trường.

BV

 

  • Chia sẻ