THÔNG BÁO

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022

  • 02/08/2022
 Phòng KH&CN kính gửi đến Quý Thầy/Cô Kế hoạch và Thể lệ Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022 (Thông tin chi tiết vui lòng xem các file đính kèm). 

Trân trọng ./.