THÔNG BÁO

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét duyệt đề tài cấp trường, đề tài NCKH của sinh viên đợt 1 năm 2022

  • 02/08/2022

Nhà trường gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét duyệt đề tài cấp trường, sinh viên đợt 1/2022 (vì trong tháng 7/2022, các Khoa/Viện tập trung hoàn thành tổng kết năm học theo kế hoạch chung của Nhà trường)

Do vậy, Thầy cô đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và SV đăng ký đề tài NCKH SV gửi thuyết minh (bản in và file) về BCN Khoa và thư ký Khoa muộn nhất là ngày 07/8/2022 để Hội đồng Khoa họp xét.

Trân trọng,

BV