THÔNG BÁO

ĐIỂM SÀN phương thức Điểm thi THPT và Điểm xét tốt nghiệp năm 2022

  • 02/08/2022

Kính gửi quý vị điểm sàn theo Phương thức Điểm thi THPT và Phương thức điểm xét tốt nghiệp năm 2022 (file đính kèm).

Thông tin chung:

1. Phương thức Điểm thi THPT (tổ hợp 3 môn thi): từ 15.5 đến 21 điểm (cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh: 21 điểm)

2. Phương thức Điểm xét tốt nghiệp: từ 5.7 đến 7.7 điểm

3. Điều kiện tiếng Anh: từ 4.0 đến 6.5 điểm

     Trân trọng./.