THÔNG BÁO

Buổi đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở NCS. Nguyễn Thị Thăng Long

  • 05/01/2021

Thực hiện Quyết định số 1475/QĐ-ĐHNT ngày 03/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Thị Thăng Long, Chuyên ngành: Công nghệ Sau thu hoạch, Mã số: 9540104, đề tài Luận án: “Nghiên cứu thu nhận và tạo bột inulin từ củ đẳng sâm (Codonopsis javanica) tự nhiên mọc tại Lạc Dương - Lâm Đồng”.

Khoa Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:  Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Thị Thăng Long tổ chức vào lúc 8h00 ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Phòng Hội thảo A tầng 3 Thư Viện, Trường Đại học Nha Trang, Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo và các em sinh viên tham dự.

Trân trọng