THÔNG BÁO

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Phạm Viết Nam

  • 19/01/2021

Khoa Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo và kính mời những ai quan tâm tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Phạm Viết Nam Chuyên ngành: Công nghệ Chế biến Thủy sản, Mã số: 9540105đề tài Luận án: Nghiên cứu thu nhận dịch protein thủy phân và hydroxyapatite từ phế liệu cá tra và ứng dụng trong thức ăn thủy sản” vào hồi8h00 ngày 29 tháng 1 năm 2021, tại Phòng Hội thảo A tầng 3 Thư Viện, Trường Đại học Nha Trang, Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang.