THÔNG BÁO

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Đinh Hữu Đông

  • 23/02/2021

Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm -Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo và mời những ai quan tâm tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Đinh Hữu Đông, Chuyên ngành: Công nghệ Chế biến Thủy sản, Mã số: 9540105, đề tài Luận án: “Nghiên cứu sản xuất bột đạm thủy phân chứa chondroitin sulphate từ sụn cá mập trắng (Carcharhinus dussumieri) bằng enzyme protease”, được tổ chức vào hồi: 8h00 ngày 10 tháng 3 năm 2021, tại Phòng Hội thảo A tầng 3 Thư Viện, Trường Đại học Nha Trang, Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang.

Trân trọng.