THÔNG BÁO

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Thị Đan Phượng

  • 04/12/2022

Buổi bảo vệ diễn ra lúc 14h00 ngày 9/12/2022 tại phòng họp số 04.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.