Thông tin tuyển sinh 2020

  • 12-11-2020
  • /
  • 558
  • Tin tức

Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật Hoá học năm học 2020-2021

Thông tin tuyển sinh 2020
* Chỉ tiêu: 60
* Phương thức xét tuyển: 
       Nguyên tắc xét tuyển: sử dụng tổng điểm xét tuyển bằng tổng điểm thi của tổ hợp 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên khu vực, cộng điểm ưu tiên đối tượng. Xét trúng tuyển từ cao xuống thấp theo tổ hợp xét tuyển.
       Trường Đại học Nha Trang không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển đối với các ngành xét tuyển.
       Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:
       Trường hợp hai thí sinh trở lên có tổng điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng một ngành đăng ký xét tuyển thì nhà trường sử dụng điều kiện xét tuyển phụ (tổ hợp môn xét tuyển theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3, 4 tại Bảng 2; điểm môn Toán xét từ cao xuống thấp).
 
* Tổ hợp xét tuyển:
  • A00: Toán, Vật lý, Hoá học
  • B00: Toán, Hoá học, Sinh học
  • C02: Ngữ văn, Toán, Hoá học
  • D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh
* Bậc đào tạo: Đại học

Xem thêm thông tin trên trang tuyển sinh của Trường.
 
Hoặc liên hệ để được Tư vấn tuyển sinh:
 
Thầy Trần Quang Ngọc (Trưởng Bộ môn): di động (+84)793666096, email: ngoctq@ntu.edu.vn.
 
Bộ môn Kỹ thuật Hoá học

Bài viết trước

Bộ môn Kỹ thuật Hoá học
Thông tin tuyển sinh 2022

Tin tiếp theo

Thông tin tuyển sinh 2022

Bài viết liên quan

Thông tin tuyển sinh 2022
31/03/2022

Thông tin tuyển sinh 2022

Thông tin tuyển sinh năm 2021
17/10/2021

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Bộ môn Kỹ thuật Hoá học
01/09/2020

Bộ môn Kỹ thuật Hoá học

Bài viết đã xem