Sinh hoạt học thuật học kỳ I NH 2021-2022

  • 15-12-2021
  • /
  • Bộ môn Kỹ thuật Hoá học
  • 224
  • Tin tức
Sinh hoạt học thuật học kỳ I NH 2021-2022

Chủ đề: Nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến.

Những bài báo cáo của giảng viên trong bộ môn:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Lê Mỹ Kim Vương

Hoàng Thị Trang Nguyên

Thuận lợi và khó khăn khi triển khai dạy thực hành online

2

Phan Vĩnh Thịnh

Trần Thị Hoàng Quyên

Giảng dạy lý thuyếtHóa đại cương & Hóa phân tíchTrên nền tảngE-Learning và Google Meet Giảng dạy lý thuyết

3

Hà Thị Hải Yến

Trần Thị Phương Anh

Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên

4

Trần Thị Thảo Vy

Hoàng Thị Thu Thảo

Một số khó khăn của sinh viên khi học trực tuyến

 

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Bài viết trước

Thông tin tuyển sinh năm 2021
Thông tin tuyển sinh 2022

Tin tiếp theo

Thông tin tuyển sinh 2022

Bài viết liên quan

Thông tin tuyển sinh 2022
31/03/2022

Thông tin tuyển sinh 2022

Thông tin tuyển sinh năm 2021
17/10/2021

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông tin tuyển sinh 2020
12/11/2020

Thông tin tuyển sinh 2020

Bộ môn Kỹ thuật Hoá học
01/09/2020

Bộ môn Kỹ thuật Hoá học