Bộ môn Kỹ thuật Hoá học

  • 01-09-2020
  • /
  • Bộ môn Kỹ thuật Hoá học
  • 538
  • Tin tức

Bộ môn Kỹ thuật Hóa học (trước đây là bộ môn Hóa) là một trong 5 bộ môn thuộc Khoa Công nghệ Thực phẩm.

Bộ môn Kỹ thuật Hoá học

Bộ môn Kỹ thuật Hóa học (trước đây là bộ môn Hóa) là một trong 5 bộ môn thuộc Khoa Công nghệ Thực phẩm.

Thông tin tuyển sinh 2022

Tin tiếp theo

Thông tin tuyển sinh 2022

Bài viết liên quan

Thông tin tuyển sinh 2022
31/03/2022

Thông tin tuyển sinh 2022

Thông tin tuyển sinh năm 2021
17/10/2021

Thông tin tuyển sinh năm 2021

Thông tin tuyển sinh 2020
12/11/2020

Thông tin tuyển sinh 2020

Bài viết đã xem