Thông tin liên hệ

BỘ MÔN KỸ THUẬT HOÁ HỌC, KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Tầng 9, Tòa nhà Đa Năng, Trường Đại học Nha Trang: đường Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh Hoà, Tp. Nha Trang.

TƯ VẤN TUYỂN SINH: Thầy Ngọc (Trưởng Bộ môn), Mobile: (+84)793666096

TEL: (+84) 258471336

EMAIL: ngoctq@ntu.edu.vn  WEB: khoacntp.ntu.edu.vn