Thông báo

Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2020-2021 Khoa Công nghệ Thực phẩm

  • 16/10/2021

Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2020-2021 và chào đón Tân sinh viên K63 Khoa Công nghệ Thực phẩm:

https://khoacntp.ntu.edu.vn/Tin-tuc-va-su-kien/n/l-khai-giang-truc-tuyen-nam-hoc-2020-2021-va-chao-don-tan-sinh-vien-k63-khoa-con