Nghiên cứu khoa học

Những hướng nghiên cứu chính:

 

1. Công nghệ hóa học các hợp chất thiên nhiên: tách chiết các hoạt chất sinh học tự nhiên, ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.

2. Công nghệ vật liệu polymer và composite: tổng hợp các vật liệu tiên tiến (nanocomposite, polymer phân hủy sinh học…).

3. Công nghệ điện hóa: nghiên cứu các giải pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại.

4. Kỹ thuật phân tích: phát triển các kỹ thuật phân tích thực phẩm, dược phẩm và môi trường.

 

Xem thêm Lý lịch khoa học của các giảng viên trong Bộ môn tại đây: https://khoacntp.ntu.edu.vn/Bo-mon/Ky-thuat-Hoa-hoc/To-chuc-nhan-su.