Thông báo

Tổ chức chi sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm kiến tập tại Công ty Yakult

  • 20/08/2021

Trong 3 ngày (từ 12/8/2021 đến 14/8/2021), Bộ môn Công nghệ thực phẩm phối hợp với Công ty Yakult tổ chức kiến tập bằng hình thức online cho hơn 300 sinh viên và cán bộ giáo viên của Bộ môn. Thông qua hoạt động kiến tập sinh viên và giáo viên có cơ hội tìm hiều về công nghệ, máy và thiết bị hiện đại tại nhà máy Yakult. Đây là sự hợp tác có ý nghĩa và thiết thực cho sinh viên, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp. Sau buổi kiến tập, sinh viên đánh giá rất cao sự hỗ trợ của Bộ môn và Công ty Yakult. Sinh viên mong muốn có nhiều cơ hội được tham quan trực tiếp Công ty và có có hội được làm việc tại Công ty sau khi tốt nghiệp.