Thông báo

Thông báo buổi sinh hoạt học thuật tháng 11/2022

  • 20/11/2022

Kính mời Quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật định kỳ tháng 11/2022

- Báo cáo 1: Thảo luận, đóng góp ý kiến cập nhật CTĐT bằng 2 ngành Công nghệ thực phẩmTS. Thái Văn Đức, PGS.TS. Vũ Ngọc Bội, ThS Nguyễn Thị Mỹ Trang, TS. Lê Thị Tưởng.

- Báo cáo 2:  Thảo luận, đóng góp ý kiến cập nhật CTĐT liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Công nghệ thực phẩm. TS. Thái Văn Đức, PGS.TS. Mai Thị Tuyết Nga, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, NCS Trần Thanh Giang.

- Báo cáo 3: Thảo luận, đóng góp ý kiến cập nhật CTĐT liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Công nghệ thực phẩm. TS. Thái Văn Đức, TS. Phan Thị khánh Vinh, PGS.TS. Nguyễn Văn Tặng,ThS. Huỳnh Thị Ái Vân.

- Thời gian: 8h30 ngày 22/11/2022