Thông báo

Thông báo buổi sinh hoạt học thuật tháng 11/2021

  • 25/10/2021

Mời Quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật do Bộ môn tổ chức.

- Thời gian: 8h00 ngày 02/11/2021

- Hình thức: Trực tuyến tại đường link: meet.google.com/dww-brpo-xor

- Các báo cáo tại buổi SHHT:

1. Tổng hợp kết quả khảo sát các bên liên quan về CTĐT thạc sĩ ngành CNTP

    TS. Phan Thị Khánh VinhTS. Mai Thị Tuyết Nga, ThS. Huỳnh Thị Ái Vân.

2. Xây dựng phiếu phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng cho tiêu chuẩn 9 và 10

    TS. Nguyễn Văn Tặng, TS. Thái Văn Đức

3. Trao đổi về công tác đánh giá giảng dạy trực tuyến của BMCNTP năm học 2020-2021, 2021-2022

    TS. Thái Văn Đức, PGS.TS Vũ Ngọc Bội, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Trang