Thông báo

Thông báo buổi sinh hoạt học thuật tháng 01/2022

  • 03/01/2022

Kính mời Quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật định kỳ tháng 01/2022

- Báo cáo: Báo cáo kết quả khảo sát về chất lượng thực tập sản xuất 1 online của sinh viên K60.CNTP, HKI/2021-2022 và các đề xuất liên quan. TS. Phan Thị Khánh Vinh, TS. Lê Thị Tưởng, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Trang

- Thời gian: 8h30 ngày 08/01/2022

- Theo hình thức trực tuyến tại đường link: meet.google.com/dww-brpo-xor