Nghiên cứu khoa học

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Các đề tài, dự án đã thực hiện

 1. Nghiên cứu thu nhận dịch đạm thủy phân từ đầu, xương cá tra và ứng dụng trong sản xuất nước mắm. Mã số TR2017-13-01.
 2. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất nước mắm từ sò lông bằng enzyme Protease thương mại.  Mã số TR2012-13-16.
 3. Nghiên cứu bảo quản nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sống (sò lông) sau thu hoạch.
 4. Nghiên cứu nâng cao giá trị của nguyên liệu thủy sản có giá trị thấp - Áp dụng đối với phụ phẩm cá ngừ.
 5. Hoàn thiện quy trình thu nhận Agar từ rong Glacilaria Heteroclada bằng kỹ thuật sắc ký trao đổi ion.
 6. Nghiên cứu sự thay đổi chất lượng cá ngừ đại dương, thịt bò tươi và cà phê khi bảo quản dưới mức áp suất khí quyển (đề tài nhánh hợp tác với công ty Hitachi, Nhật Bản).
 7. Truy xuất nguồn gốc thủy sản, thuộc dự án POSMA Vietnam.
 8. Nghiên cứu tách chiết glactomannan từ một số đối tượng tiềm năng (hạt nhãn, hạt chôm chôm) và sử dụng như màng ăn được bảo quản sản phẩm hạt điều, Mã số TR2015-13-05.
 9. Cấu trúc và tính chất của carrageenan chiết xuất từ một số loài rong sụn nuôi tại Cam Ranh, Khánh Hòa.
 10. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mạng lưới gel Alginate Canxi dùng cố định tế bào Saccharomyces cerevisiae để lên men rượu.
 11. Nghiên cứu sự biến động hàm lượng lipid và thành phần axit béo của tôm sú (Penaeus monodon) trong giai đoạn nuôi thương phẩm.
 12. Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp hun khói đến chất lượng cá thu phi lê hun khói
 13. Nâng cao chất lượng và tính ổn định của cá trích (herring) và cá rô phi đỏ (redfish) phi lê trong quá trình chế biến và bảo quản đông
 14. Nâng cao chất lượng và tính ổn định của cá tra phi lê trong quá trình chế biến và bảo quản đông
 15. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất vi nang chứa các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học sử dụng trong sản xuất thực phẩm” Mã số đề tài KC.07/11-15.
 16. Nghiên cứu sử dụng sinh khối nấm men nuôi cấy trên môi trường phế liệu thủy sản để tạo vi nang dầu gấc.” Mã số E5666-1.

 

II.Các đề tài, dự án đang thực hiện

 1. Nghiên cứu cơ sở khoa học để làm căn cứ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm. Đề tài cấp Bộ.
 2. Nghiên cứu quá trình làm sạch hàu nguyên liệu sau thu hoạch và phát triển một số sản phẩm giá trị gia tăng từ nguyên liệu hàu Thái Bình Dương.
 3. Nghiên cứu chế biến và bảo quản sản phẩm cá rô phi phi lê một nắng từ nguồn nguyên liệu nuôi kết hợp trong ao lắng nuôi tôm.
 4. Tối ưu hóa quá trình thủy phân protein isolate từ các nguyên liệu còn lại trong công nghiệp chế biến cá tra bằng enzyme Alcalase.
 5. Nghiên cứu tận dụng bã cà phê làm khay chứa đựng nông sản sau thu hoạch.