Học phần quản lý

1. DCHP Thiết kế và phân tích thí nghiệm

2. ĐCHP Thiết kế thí nghiệm và phân tích dữ liệu -10 -2019

3. DCHP. Vật lý thực phẩm- 10-2019

4. Đề cương HP Bao gói thực phẩm- hệ đại học - 10-2019

5. Đề cương HP Sinh lý nông sản và tổn thất sau thu hoạch - 10- 2019

6. Đề cuong HP Sinh vật hại nông sản sau thu hoạch - 10-2019

7. Đề cương HP Thu hoạch, xử lý, bảo quản rau củ quả hạt -10-2019

8. Đề cương HP Thực hành Thu hoạch, xử lý, bảo quản rau quả, hạt - 10- 2019

9. ĐCHP Thu hoạch xử lý và bảo quản sản phẩm từ cây nhiệt đới  -10-2019

10. Đề cương HP thực hành Thu hoạch xử lý và bảo quản sản phẩm từ cây nhiệt đới -10-2019

11. Đề cương HP Thu hoạch, xử lý, bảo quản thủy sản -10-2019

12. Đề cương HP Thực hành Thu hoạch, xử lý, bảo quản thủy sản -10- 2019

13. Đề cương HP Xử lý và bảo quản thịt gia súc gia cầm -10-2019

14. Đề cương  HP Thực tập chuyên ngành công nghệ sau thu hoạch - 10-2019

15. Đề cương HP Chế biến nông sản - 10-2019

16. Đề cương  HP  Công nghệ sản phẩm có nguồn gốc động vật - 10- 2019

17. Đề cương  HP Thực hành Công nghệ sản phẩm có nguồn gốc động vật - 10-2019

18. Đề cương  HP Thực tập ngành công nghệ sau thu hoạch - 10-2019

19. ĐCHP Tận dụng phụ phẩm nông thủy sản - 10-2019

20. Đề cương học phần tiếng anh chuyên ngành -10 2019

21. Đề cương  HP Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch - 10-2019

22.Đề cương HP  Đại cương về công nghệ sau thu hoạch- 10-2019

23. Đề cương học phần Vật lý thực phẩm - 2TC lý thuyết

24. Đề cương học phần Thực hành Vật lý thực phẩm

25. Thuc hanh Xu ly va bao quan thit gia suc gia cam - BM CN sau thu hoach

26. Cong nghe che bien nong san  - day cho ngành kinh tế nông nghiệp -  BM CN sau thu hoach

27. Thuc hanh  Che bien nong san - dạy cho ngành CNSTH -  BM CN sau thu hoach

28. Van hanh va quan ly kho bao quan san pham sau thu hoach -  BM CN sau thu hoach

29.  Phuong phap nghien cuu khoa hoc Nganh CN sau thu hoạch - BM CN sau thu hoach