Thông báo

Nộp bài thi học kỳ 2 NH 2019-2020

  • 21/09/2020

Kính gửi quý thầy/cô trong bm!

BM sẽ tiến hành thu túi bài thì HKI NH 2019-2020 các HP do BM quản lý và giảng dạy vào lúc 9h30 ngày 23/09/2020 (thứ 4) để tiến hành nộp về phòng ĐBCL.

Kình mong quý thầy cô chuẩn bị và sắp xếp nộp bài thi đúng quy định.