TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

  • 19-07-2022
  • /
  • Khoa CNTP
  • 245
  • Tin tức sự kiện
Từ năm 2022, thí sinh có thể đăng ký học ngành Công nghệ Chế biến thủy sản theo CTĐT Minh Phú - NTU với rất nhiều "đặc quyền" xịn xò.
 
Thông tin chi tiết, vui lòng xem link:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

Prev article

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64

Next article

Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64

Related article

Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64
12/10/2022

Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64

Gặp mặt tân sinh viên khoa CNTP K64
05/10/2022

Gặp mặt tân sinh viên khoa CNTP K64

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU
24/09/2022

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
29/06/2022

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA