Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64

  • 12-10-2022
  • /
  • Khoa CNTP
  • 75
  • Hoạt động đào tạo

Kính mời quý vị xem thông tin cụ thể trong file đính kèm.

 

Download file | View on browse
Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64
Gặp mặt tân sinh viên khoa CNTP K64

Prev article

Gặp mặt tân sinh viên khoa CNTP K64

Related article

Gặp mặt tân sinh viên khoa CNTP K64
05/10/2022

Gặp mặt tân sinh viên khoa CNTP K64

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU
24/09/2022

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
19/07/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
29/06/2022

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA