CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU

  • 24-09-2022
  • /
  • Khoa CNTP
  • 102
  • Hoạt động đào tạo
Đây là chuyến xe đầu tiên đánh dấu sự hợp tác trong đào tạo giữa tập đoàn Minh Phú và trường ĐH Nha Trang.
Chuyến xe xuất phát lúc 15h từ TP Cà Mau.
NTU chờ đón các em nhập học⚘⚘⚘
CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU
Some more pictures:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Prev article

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64

Next article

Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64

Related article

Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64
12/10/2022

Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64

Gặp mặt tân sinh viên khoa CNTP K64
05/10/2022

Gặp mặt tân sinh viên khoa CNTP K64

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
19/07/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
29/06/2022

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA