Gặp mặt tân sinh viên khoa CNTP K64

  • 05-10-2022
  • /
  • Khoa CNTP
  • 97
  • Hoạt động đào tạo

Sự kiện diễn ra vào lúc 17h40 ngày 05/10 tại HT3.

Buổi lễ chào đón hơn 140 sinh viên K64 có sự tham dự của Đại diện Phòng Đào tạo (Ông Tô Văn Phương- Trưởng phòng); Ban chủ nhiệm và toàn thể thầy cô giáo trong Khoa, cùng các em sinh viên các khóa K61-K63.

 

Download file | View on browse
Gặp mặt tân sinh viên khoa CNTP K64
Some more pictures:
CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU

Prev article

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU
Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64

Next article

Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64

Related article

Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64
12/10/2022

Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU
24/09/2022

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
19/07/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
29/06/2022

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA