Hai giảng viên Bộ môn CNTP được bổ nhiệm PGS và GVCC
25/07/2022
Hai giảng viên Bộ môn CNTP được bổ nhiệm PGS và GVCC

Ngày 01/7/2022, Nhà trường tổ chức lễ chào cờ, công bố các quyết định khen thưởng, bổ nhiệm nhân sự và Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với viên chức, người lao động. Bộ môn CNTP vinh dự có hai giảng viên được Nhà trường Bổ nhiệm PGS và GVCC:

1. PGS.TS.GVCC. Mai Thị Tuyết Nga

2. PGS.TS.GVCC. Nguyễn Văn Tặng

Trường Đại học Nha Trang được phép tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm