SV Khoa Công nghệ thực phẩm tham gia hỗ trợ công tác phòng chống Covid

  • 05-09-2021
  • /
  • Khoa CNTP
  • 388
  • Hoạt động đoàn thể
SV Khoa Công nghệ thực phẩm tham gia hỗ trợ công tác phòng chống Covid

Hình ảnh đẹp.

Sinh viên khoa Công Nghệ Thực Phẩm: bạn Nguyễn Thị Kim Doanh,  59 CNTP2 và Nguyễn Phạm Anh Khoa Lớp  59 CNTP2 tham gia công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại xã Ninh Ích,thị trấn Ninh Hòa và Phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang.

 

 

Một số hình ảnh:
CUỘC THI VIDEO IDOL TIKTOK "SINH VIÊN TRONG MÙA DỊCH"

Bài viết trước

CUỘC THI VIDEO IDOL TIKTOK "SINH VIÊN TRONG MÙA DỊCH"
Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64

Tin tiếp theo

Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64

Bài viết liên quan

Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64
12/10/2022

Chuẩn đầu Chương trình đào tạo ngành CBTS khóa 63 và 64

Gặp mặt tân sinh viên khoa CNTP K64
05/10/2022

Gặp mặt tân sinh viên khoa CNTP K64

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU
24/09/2022

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
19/07/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ