SV Khoa Công nghệ thực phẩm tham gia hỗ trợ công tác phòng chống Covid

  • 05-09-2021
  • /
  • Khoa CNTP
  • 280
  • Hoạt động đoàn thể
SV Khoa Công nghệ thực phẩm tham gia hỗ trợ công tác phòng chống Covid

Hình ảnh đẹp.

Sinh viên khoa Công Nghệ Thực Phẩm: bạn Nguyễn Thị Kim Doanh,  59 CNTP2 và Nguyễn Phạm Anh Khoa Lớp  59 CNTP2 tham gia công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại xã Ninh Ích,thị trấn Ninh Hòa và Phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang.

 

 

Một số hình ảnh:
CUỘC THI VIDEO IDOL TIKTOK "SINH VIÊN TRONG MÙA DỊCH"

Bài viết trước

CUỘC THI VIDEO IDOL TIKTOK "SINH VIÊN TRONG MÙA DỊCH"
CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU

Tin tiếp theo

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU

Bài viết liên quan

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU
24/09/2022

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NGÀNH CBTS THEO CT ĐÀO TẠO MINH PHÚ-NTU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
19/07/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA
29/06/2022

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

Lễ công bố và trao giấy chứng nhận đạt chuẩn 5 sao UPM đối với ngành Công nghệ CBTS
29/05/2022

Lễ công bố và trao giấy chứng nhận đạt chuẩn 5 sao UPM đối với ngành Công nghệ CBTS