Quyết định của bộ GDDT công nhận đào tạo bậc Tiến sĩ ngành Công nghệ thực phẩm, Đại học Nha Trang

  • 10-10-2020
  • /
  • Khoa CNTP
  • 241

Công nhận đào tạo bậc Tiến sĩ ngành Công nghệ thực phẩm, Đại học Nha Trang

Bài viết trước

Công nhận đào tạo bậc Tiến sĩ ngành Công nghệ thực phẩm, Đại học Nha Trang
Hội thảo khoa học Khoa CNTP lần 1 năm 2021

Bài viết tiếp theo

Hội thảo khoa học Khoa CNTP lần 1 năm 2021

Bài viết liên quan

Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy 2020 các ngành đào tạo của Khoa CNTP
14/10/2020

Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy 2020 các ngành đào tạo của Khoa CNTP