Hội thảo khoa học Khoa CNTP lần 1 năm 2021

  • 07-05-2021
  • /
  • Khoa CNTP
  • 100

Ngày 29/4/2021 tại Phòng họp số 4 đã diễn ra Hội thảo khoa học Khoa CNTP lần 1 năm 2021 với chủ đề:" Các phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm, chiết rút các hoạt chất sinh học và xác định đặc tính của các chế phẩm" nhằm tạo diễn đàn để giảng viên, viên chức và người học các chuyên ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch và Công nghệ kỹ thuật hoá học trao đổi chuyên môn, học thuật, chia sẻ kết quả nghiên cứu gồm có các báo cáo sau:

1

Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm/ thuỷ sản

Báo cáo 1: Sử dụng sorbitol và ethanol trong chế biến sản phẩm cá rô phi phi lê một nắng

Đặng Thị Thu Hương

Báo cáo 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến thịt hàu (Crassostrea gigas) bảo quản lạnh

Bùi Trần Nữ Thanh Việt, Trần Thị Huyền, Nguyễn Kỳ Sanh, Ngô Thị Hoài Dương

2

Chiết rút các hoạt chất sinh học và/hoặc xác định đặc tính của các chế phẩm

Báo cáo 1: Các chất màu tự nhiên từ động thực vật, phương pháp tách chiết và ứng dụng trong một số lĩnh vực đời sống

Đặng Trung Thành, Nguyễn Thị Thục

Báo cáo 2: Tổng quan về độc tố botulinum: nguồn gốc, cấu trúc, cơ chế và ứng dụng

Nguyễn Bảo, Nguyễn Thị Thục, Phan Thị Khánh Vinh

Báo cáo 3: Ứng dụng phương pháp HPLC khảo sát quá trình xà phòng hoá lutein ester từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L.

Lê Mỹ Kim Vương, Hoàng Thị Trang Nguyên


 

 

Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang

Bài viết trước

Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang

Bài viết liên quan

Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy 2020 các ngành đào tạo của Khoa CNTP
14/10/2020

Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy 2020 các ngành đào tạo của Khoa CNTP

Lễ tốt nghiệp Chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế Công nghệ thực phẩm VLIR-Network
14/10/2020

Lễ tốt nghiệp Chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế Công nghệ thực phẩm VLIR-Network