Bóng đá giao lưu sinh viên sau dịch Covid 19
10/10/2020
Bóng đá giao lưu sinh viên sau dịch Covid 19

Sau một thời gian dài giãn cách xã hội do dịch Covid 19, sinh viên Khoa CNTP đã tập trung lại đầy đủ tại trường. Nhằm nâng cao sức khỏe, học tập tốt, lao động tốt, phòng chống dịch bệnh.