Nghiên cứu Khoa học

Bộ môn Chế biến hướng dẫn học sinh THPT Nguyễn Văn Trỗi thực hành trải nghiệm sản xuất

  • 10/10/2020
  • 391

Hội nghị học tốt sinh viên ngành Công nghệ chế biến thủy sản

  • 08/07/2020
  • 282

Phỏng vấn tuyển dụng, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng hỗ trợ thực tập của công ty TNHH Hải Nam - Bình Thuận

  • 08/07/2020
  • 307