Nghiên cứu Khoa học

Bộ môn Chế biến hướng dẫn học sinh THPT Nguyễn Văn Trỗi thực hành trải nghiệm sản xuất
10/10/2020

Bộ môn Chế biến hướng dẫn học sinh THPT Nguyễn Văn Trỗi thực hành trải nghiệm sản xuất

Hội nghị học tốt sinh viên ngành Công nghệ chế biến thủy sản
08/07/2020

Hội nghị học tốt sinh viên ngành Công nghệ chế biến thủy sản

Phỏng vấn tuyển dụng, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng hỗ trợ thực tập của công ty TNHH Hải Nam - Bình Thuận
08/07/2020

Phỏng vấn tuyển dụng, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng hỗ trợ thực tập của công ty TNHH Hải Nam - Bình Thuận