Hướng dẫn học sinh THPT Nguyễn Trãi - Ninh Hòa trải nghiệm sản xuất quy trình sản xuất đồ hộp cá nục sốt cà chua Tại PTN Đại học Nha Trang

Hướng dẫn học sinh THPT Nguyễn Trãi - Ninh Hòa trải nghiệm sản xuất quy trình sản xuất đồ hộp cá nục sốt cà chua Tại PTN Đại học Nha Trang